Användarvillkor

Dessa villkor utgör det avtal som kommer råda mellan Boostified AB, 559091-6754 (”Boostified”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) och dig (”dig”, ”du”, ”din”, eller ”medlem”). Genom att registrera dig på vår plattform accepterar du våra villkor, det är därför i stort viktigt att du läser igenom innehållet noggrant innan du registrerar dig. Syftet med Boostified’s tjänster är att hjälpa våra medlemmar, varumärken och byråer att hitta ett PR samarbete. Denna sekretesspolicy ämnar att förtydliga och förklara vilken typ av personlig information våra tjänster samlar och lagrar samt vi använder.

Har du frågor om villkor eller annat? Kontakta oss på info@boostified.se. Om du inte accepterar detta avtal kan du tyvärr inte bli medlem eller använda våra tjänster fullt ut.

När du blir medlem, som antingen privatperson eller ett företag, har du troligen fått en inbjudan från oss alternativt själv registrerat dig efter att ha kommit in på vår landningssida.

För att kunna registrera dig som medlem krävs det att du har ett Instagram-konto som du själv auktoriserar vid inloggning på login.boostified.se, utan denna procedur kan du inte registrera dig. Vi tar inte emot medlemmar som är under 18 år eller har mindre än 1000 följare på Instagram.

Du ansvarar för att följa alla de bestämmer och villkor som föranleds i detta avtal samt för varje kampanj förfrågan du tackar ja till. Vid regelbrott mot Boostifieds villkor så har Boostified rätten att pausa eller stänga av ditt konto. Vi har rätten att även i dessa fall hindra dig från att registrera dig i framtiden.

Du har rätten att när som helst avsluta ditt medlemskap, stänga/radera ditt konto eller radera din data genom att kontakta Boostified på info@boostified.se.

Genom att använda Boostified’s plattform accepterar du att Boostified aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Boostified ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Boostified’s webbplats.

Boostified kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, uppdatering av dina uppgifter t.ex. genom företaget Creative Peoples AB och andra tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Boostified. Boostified behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Boostified underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Boostified.

Boostified kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Boostified annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Boostified överför inte Personuppgifter till land utanför EU men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU-regler ingår Boostified avtal som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna, med sådana underleverantörer. Genom denna Integritetspolicy samtycker du till att personuppgifter om dig kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

Genom denna Integritetspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera dig i marknadsföringssyfte. Du samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Boostified få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till Kundservice genom att du skickar e-post till info@boostified.se

Vi informerar alltid inuti plattformen den exakta utbytet varje medlem kommer erhålla efter utfört kampanj. Utbytet bestäms av varje företagskund. För att ha möjlighet till ersättning, krävs att medlemmen fullföljt sitt åtagande i kampanjen enligt instruktionerna.

Utöver varje kampanjs instruktionsanvisningar, gäller alltid att du ej får ta bort/arkivera det publicerade materialet i efterhand, i upp till 6 månader eller sålänge du är medlem. Du får ej heller stänga din profil den närmsta månaden till privat. I det fall kampanjmaterialet tas bort, kan Boostified komma att kräva ersättningen i form av nytt inlägg eller produkter tillbaka till företaget. Utöver varje kampanjs instruktionsanvisningar, gäller alltid att du ej får publicera främlingsfientliga, obskyra publiceringar på din kanal i de kommande 100 publiceringarna på din Instagram-kanal. Ej heller får publiceringar som bryter mot svensk lagstiftning förekomma de kommande 100 publiceringarna på din Instagram-kanal.

Du åtar dig att under varje utfört uppdrag som levereras på Instagram att överlåta bildrättigheter till Boostified och dess uppdragsgivare. Rättigheterna gäller enbart för delning på sociala medier.

Du får närsomhelst meddela oss (Boostified AB) genom mail eller brev, eller direkt på vår webbsajt, om du önskar avsluta ditt medlemskap.

Du får inte ingå i ett samarbete utanför vår plattform med ett företag du haft en kampanj med de senaste 6 månaderna via vår plattform. Vid fall du blir kontaktad privat av ett företag du inom 6 månader haft en kampanj med, önskar vi att du meddela oss detta. Om du ingår ett samarbete som innefattar publicering av bilder inom loppet av 6 månader från din senaste publicering med samma annonsör via vår hemsida, äger Boostified rätten att stänga av eller pausa ditt konto.

Alla våra medverkande annonsörer, företag och andra intressentgrupper äger rätt till sin egna statistik, sina namn, logotyper inuti plattformen och får ej missbrukas eller återpubliceras någon annanstans. Alla kampanjförfrågningar du får via vår plattform skall anses vara konfidentiella och i de fall de sprids och du kan hållas skyldig, kan du stängas ute ur plattformen och nätverket utan möjlighet att få ta emot fler kampanjförfrågningar. Eftersom du godkänner dessa användarvillkor när du blir medlem, får du utnyttja vår plattform i allra största grad i form av att tacka ja/nej till kampanjer, ta bort ditt medlemskap när som helst och kontakta samt chatta med oss vid behov. Du är även när som helst välkommen att kontakta oss om du har önskemål om företag du vill få kampanjförfrågningar från.

Du måste använda vår hemsida på ett sätt som är ansvarsfullt och förenligt med samtliga av dessa punkter i detta avtal.

Du ansvarar ensamt för att allt material du publicerar inom ramen av kampanjer är förenligt med anvisningarna av kampanjen. Publikationer får ej innehålla uppmaningar till brott, mobbning, uthängning av dömda eller icke-dömda personer, hets mot folkgrupp, diskriminering, rasism, nazism, nedsättande kommentarer mot minoritetsgrupper, kränkningar av något slag, brott mot sekretesslagen eller personuppgiftslagen, anspela på sex, förfrågningar om köp och sälj av vapen, uppmana till köp av ”gilla”-markeringar eller kommentarer. I de fall du strider mot någon av dessa punkter kan du hållas skyldig till skadestånd och stängas av från plattformen.

Du får absolut inte under några som helst omständigheter låna ut till Boostified-konto till någon annan. Du har blivit exklusivt vald som medlem och medlemskapet gäller enbart dig. Alla former av inloggningsuppgifter till webbplatsen ansvarar du personligen för att hålla skyddade från obehöriga. Om inloggningsuppgifter har hamnat på villovägar vill vi att du kontaktar oss omgående för spärr av ditt konto/uppdatering av uppgifter.

Vi ansvarar inte för skada som du kan lida på grund av tekniska komplikationer på vår hemsida eller plattform.

Vi ansvarar ej om du i ditt användande av tjänsten skulle anses bryta mot någon lag. Du ansvarar för att hålla koll på ditt ansvar i enlighet med nationell och internationell lag, marknadsföringslagen (2008:486) och Instagrams (eller annan plattform: Snapchat, Facebook) bestämmelser. Du som individ ansvarar helt och hållet för alla kampanjförfrågningar du antar och att innehållet du skapar inte strider mot lagen och ansvarar även för eventuella rättsliga, kontraktuella (och kostnadsmässiga) konsekvenser som kan tänkas uppkomma i fall då du inte upplevt till dina huvudansvarsområden för respektive kampanj.

Du ansvarar för de kostnader Boostifieds och annonsör kan uppkomma i de fall din bild åsamkar skada mot samhället, individer eller grupper av människor. I samtliga fall då vi hålls mot skadestånd på grund av en bild som publicerats av dig i en kampanj, går skadeståndet vidare till dig. Det kan gälla alla kostnader i form av skadestånd, böter eller andra krav som kan tänkas uppkomma från skadedrabbade parter i samband med otillåten publicering i kampanj, där du inte uppfyllt instruktionerna på ett korrekt sätt.

Vi driver Boostified i hopp om att skapa en bra mötesplats där influencers kan finna varumärken i utbyte av produkter. Vi har ett stort ansvar på oss att hålla plattformen ren från opassande kommentarer, ambassadörer, annonsörer som kan uppfattas som oseriösa eller opassande för tjänsten och dess innehåll. Vi ansvarar inte för de fall då vi utsätts för attacker och tjänsten kan ligga nere under en tid, eller i de fall då vi blir hackade för att bli av med information. Vi ansvarar för att hålla en rutinuppdaterad backup på hela webbsidan och dess innehåll men erhåller inget ansvar i de fall även vår backup försvinner eller anses ouppdaterad med den icke-senaste statistiken från avslutade kampanjer. Vi ansvarar inte för avbrott som uppkommit av störningar från leverantör av internet, el eller force majeure.

Vi kommer inte censurera bilder eller gå igenom dem innan de publiceras, vilket ställer oerhört höga krav på att du följer kampanjens instruktioner. Om ett företag anser att du inte uppfyllt kampanjens instruktioner på ett korrekt sätt kommer Boostified agera medlare för att få båda parterna nöjda. I värsta fall kan inlägget behövas att göras om. Du godkänner att Boostified får övervaka publiceringar i en kampanj efter att de publicerats och att vi på egen hand får, eller kan, kräva att du omedelbart tar bort dem (genom att t.ex. ta bort hashtag) som vi tycker strider mot kampanjens instruktioner eller fullmätiga anvisningar. Likväl gäller om det strider mot nationell eller internationell lag samt om det uppfattas som diskriminerande, stötande eller motbjudande.

Vi kan inte ta något ansvar för någon skada, förlust eller problem som du orsakas av om du inte efterlever dessa krav.

Det ingår i ditt ansvar mot Boostified och gentemot våra annonsörer att om du upptäcker felaktigheter såsom missformulerade anvisningar eller andra oklarheter, är du skyldig att meddela oss så vi kan rätta till eventuella fel i god tid innan kampanjstart. Boostified kan ej ansvara för skada som du kan lida av på grund av sådan felaktig kampanjinformation eller anvisningar från annonsör, eller på grund av kampanjmaterial som du själv lägger upp på ditt Instagramkonto.

Du måste alltid, så snart som möjligt, om du upptäcker felaktigheter eller känner dig osäker på någon detalj i anvisningen, ersättningen eller annat, kontakta oss på info@boostified.se.

Du och vi (Boostified) ingår ett sekretessavtal som innebär att du ej får sprida vidare till någon eller återpublicera någonstans vilka företag du får förfrågningar från, vilka ersättningar du blir lovad eller annan information som framkommer vid en kampanjinbjudan såsom exempelvis kampanjanvisningar. Detta gäller vid tillfället då du blir medlem och 5 år fram tills det att ditt konto är avslutat.

Cookies

Boostified använder cookies och lokal lagring för att vi ska kunna erbjuda dig en bra upplevelse av våra tjänster. Det handlar om små filer med information som lagras på din dator när du besöker våra tjänster.

Cookies/lokal lagring används till exempel för att du ska kunna logga in på våra tjänster och komma åt ditt personliga innehåll. Vi använder även cookies för verktyg som samlar statistik om hur våra tjänster används.

Du kan inaktivera användandet av cookies genom att ändra inställningarna för cookies i din webbläsare, vi kan dock tyvärr inte garantera att våra tjänster fungerar som det är tänkt om du inte har cookies aktiverat.

De flesta av de cookies vi använder raderas automatiskt från din dator när du stänger din webbläsare (sessionens slut). Dessa cookies kallas därför för sessionscookies. Sessionscookies behövs exempelvis för att man ska kunna erbjuda varukorg-funktionen på flera sidor. Därutöver använder vi även cookies som stannar kvar på din dator. Vid nästa besök registreras automatiskt att du redan besökt oss tidigare och vilka inmatningar och inställningar du föredrar. Dessa temporära eller även permanenta cookies (livslängd 1 månad till 10 år) sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden nås. Det är i synnerhet dessa cookies som används för att göra våra tjänster mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Tack vare dessa filer är det exempelvis möjligt att du får skräddarsydd information på sidan. Det enda syftet dessa cookies har är att anpassa våra erbjudanden till kundernas önskemål och göra det så bekvämt som möjligt för dig när du surfar hos oss.

I de cookies Boostified.com använder sparas endast pseudonymiserad data. Vid aktivering av dessa cookies tilldelas de ett identifikationsnummer. En samordning med dina personrelaterade uppgifter till detta identifikationsnummer sker inte. Ditt namn, din IP-adress eller liknande uppgifter som möjliggör en direkt samordning mellan dig och denna cookie sparas inte i den. Baserat på cookie-tekniken erhåller vi endast pseudonymiserad information, exempelvis om vilka sidor i vår webbutik som har besökts, vilka produkter man har tittat på, etc.

De flesta webbläsare är automatiskt inställda på att acceptera cookies, men vanligtvis kan du ändra inställningar i din webbläsare för att förhindra automatisk acceptans. Om du väljer att acceptera cookies kan du fortfarande använda de flesta funktioner på vår webbplats, inklusive möjligheten att köpa varor. Om du endast vill acceptera Boostified.com-cookies, men inte de från våra leverantörer och partners kan du ändra inställningen i din webbläsare till “Blockera cookies från tredje part”. I regel kan du via hjälpfunktionen i din webbläsares menyrad se hur du avvisar nya cookies och tar bort sådana du redan har fått.

Integritetspolicy

GDPR (Dataskyddsförordningen) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt, men det innebär att kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter skärps.

Inom Boostified behandlar vi Personuppgifter för användare och kunder i vår säkra databas via Heruko på Amazon.com. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Boostified AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna databas. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst upp på sidan.

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Boostified använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Boostified’s webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Boostifiedfår behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

Vi lagrar bland annat ditt varumärkes namn, företagsnamn, din emailadress, ditt telefonnummer, ditt namn samt den information du anger i de kampanjer du skapar i plattformen, såsom produktinformation, bilder & hashtags.

Data du lagrar på vår plattform används / kan komma att användas för att:

 • Skapa användarkonton för åtkomst till våra tjänster
 • Identifiera dig när du loggar in på våra tjänster
 • Erbjuda dig personligt innehåll i våra tjänster
 • Kontakta dig via telefon eller automatiska / personliga mailutskick
 • Skapa interna översikter och för att föra intern statistik
 • Skapa intern statistik eller samlad data som kan komma att användas vid presentationer / events
 • Skapa fakturor
 • Visa kampanjer och dess information för registrerade influencers

Du kan även närsomhelst välja att avregistrera dig från ditt medlemskap i Boostified’s plattform genom maila info@boostified.se

Om du registrerar dig på login.boostified.se samlar vi in din data för att kunna utföra våra tjänster. Vi lagrar fullständig kontaktinformation i form av födelsedatum, namn, ålder, kön, mobilnummer, adress. Se fullständig lista nedan.

Vi kommer att hålla dina uppgifter uppdaterade för att kunna leverera så personifierad, relevant kommunikation till dig som möjligt. Som medlem i Boostified’s kommer du att erhålla nyhetsbrev med Boostifieds erbjudanden och nyheter. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom länk i nyhetsbrevet. Du kan även närsomhelst välja att avregistrera dig från ditt medlemskap i Boostified’s plattform genom maila info@boostified.se

Är du medlem i Boostified’s plattform sparas uppgifterna som registrerats så länge du väljer att vara kvar som medlem.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webbannonsering på andra webbplatser.

Uppgifter vi lagrar:

 • Instagram ”token” (vi lagrar tokens och liknande från de sociala kanaler du anslutit för att kunna hålla informationen vi hämtar därifrån uppdaterad).
 • Instagram, användarnamn
 • Instagram, profilbild
 • Instagram, biografi
 • Instagram, följare
 • Instagram,
 • Webbsida
 • Namn
 • Efternamn
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Intressen (Intressen du väljer själv vid registrering)
 • Telefonnummer
 • Email
 • Postnummer
 • Stad
 • Land

Du kan även närsomhelst välja att avregistrera dig från ditt medlemskap i Boostified’s plattform genom maila info@boostified.se

Rätt till information:
Du kan när dom helst begära att få ut information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.

Rätt till rättelse:
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Rätt till radering:
Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Du som kund bör dock veta om att en begäran om borttagning av uppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter kan medföra att dina möjligheter att nyttja Grandpas tjänster kan vara begränsade eller helt bortfalla.

Dataportabilitet:
Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke:
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Klagomål:
Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.