Får du huvudvärk av skatter & regler?

Företag

Influencer

Om ni använder Boostifieds tjänster, svar nej! Våra priser inkluderar skatter & avgifter exklusive moms.

Om ni använder Boostifieds tjänster, svar nej!

Ja. Ett svenskt företag ska betala arbetsgivaravgifter för produkter eller tjänster som företaget skickar till en influerare som inte är godkänd för F-skatt. Detta är dock bara aktuellt om det sammanlagda marknadsvärdet tillsammans med andra ersättningar uppgår till minst 1 000 kronor under ett kalenderår.

Se källa

Ja. En produkt eller tjänst som influencers får av en uppdragsgivare eller ett företag för att man är en influencer är inte en gåva. Det är en ersättning för arbete och den ersättningen ska man betala skatt på även om influencern inte marknadsför produkten eller tjänsten – det räcker med att influencern har tagit emot produkten och behållit den, och givarens förhoppning om att influencern ska göra reklam för innehållet.

Se källa

Det beror på. Ni ska göra ett skatteavdrag om ersättningen utges till influerare som inte är godkända för F-skatt och det förekommer ersättning i form av pengar. Är ersättningen däremot i form av produkter och tjänster måste influeraren själv betala sin skatt.

Ni som kunder hos oss behöver inte tänka på anställning eller skatter. Vi har tagit fram en teknisk lösning som gör att vi vid efter årsskiftet, när deklareringsansvaret flyttas över till oss, ska kunna hantera den stora mängden varuutskick från företag till influencers.

Oavsett om det är en produkt/tjänst eller lön så behöver man som företag betala arbetsgivareavgifter. Vid ersättning av produkter eller tjänster kan det vara svårt att betala ut skatt åt influencers. Eftersom det inte finns pengar att hämta från produkter eller tjänster är det inget krav från dig som företag att göra skatteavdrag åt influencers.

Svaret på frågan, det  handlar om produktvärdet eller tjänsten man ger influencern. Räkna ut din skatt i vår kalkulator här.

Ja. Ni ska betala arbetsgivaravgifter på värdet av rabatten om den ges till en influerare som inte är godkänd för F-skatt.

Ett värdebevis i form av personlig rabatt har ett värde först om den löses in. För att rabatten ska vara skattepliktig och underlag för arbetsgivaravgifter krävs därför att den utnyttjas. Värdet är mellanskillnaden mellan det som influeraren faktiskt betalar och marknadsvärdet.

Ett värdebevis som kan säljas blir istället skattepliktigt till marknadsvärdet enligt samma princip som ersättning i form av varor och tjänster. Utgivaren av ersättningen ska då betala arbetsgivaravgifter på marknadsvärdet i samband med utgivandet.

Ni ska betala arbetsgivaravgifter om rabatten tillsammans med andra ersättningar uppgår till ett värde av minst 1 000 kronor under ett kalenderår.

Svar, ja!

Denna information vänder sig i första hand till utländska företag med näringsverksamhet i Sverige.

Den som gett ut ersättning för arbete till anställda m.fl. ska betala arbetsgivaravgifter. Dessa beräknas på summan av utgivna löner och förmåner. Ett utländskt företag ska betala arbetsgivaravgifter på lön till en anställd för arbete som denne utfört i Sverige. Detta gäller oavsett om företaget har fast driftställe i Sverige eller inte. Men det finns vissa undantag om arbetet utförs under en begränsad period.

 • Huvudregel enligt svensk lag är att utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige inte ska betala arbetsgivaravgifter i Sverige för personal som sänds hit för arbete som varar kortare tid än ett år.
 • Om arbetsgivaren finns inom EU/EES-området eller Schweiz och den anställde också är bosatt inom samma område omfattas den anställde av bosättningslandets socialförsäkring under tiden han eller hon är utsänd för arbete i Sverige, under förutsättning att detta arbete inte förväntas vara längre än 24 månader och att personen inte är utsänd för att ersätta någon annan. Inga arbetsgivaravgifter ska då betalas här. Den anställde som sänts ut ska ha ett intyg om den socialförsäkringslagstiftning som denne omfattas av. Intyget har beteckningen A1 (tidigare beteckning E101).
 • Om den anställde är utsänd från ett annat land som Sverige har slutit konvention om social trygghet med ska han eller hon ha ett intyg om utsändning. Det ska framgå av intyget att den anställde omfattas av sitt hemlands socialförsäkring under tiden han eller hon arbetar i Sverige.

Intyg om socialförsäkringstillhörighet utfärdas av respektive lands behöriga institution. I Sverige utfärdar Försäkringskassan A1-intygen och utsändningsintygen. Som arbetsgivare bör du begära att få se den anställdes intyg och ta en kopia av det!

– Källa

Syftet med att införa reglerna är att minska skattefusk och skatteundandragande. En mer detaljerad redovisning på individnivå i arbetsgivardeklarationen är en effektiv åtgärd för att rätt uppgifter redovisas. I dag redovisar och betalar arbetsgivare in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för de anställda till Skatteverket. Men det är först när de årliga kontrolluppgifterna lämnas som lön, förmåner och avdragen skatt kopplas till den anställda och det är ofta först då som eventuella fel upptäcks.

De uppgifter som arbetsgivaren har redovisat till Skatteverket från och med 2019 kommer betalningsmottagare att kunna se på Mina sidor. Det innebär bland annat att om man har flera arbetsgivare blir det enklare att se den sammanlagda inkomsten och man kan själv visa uppgifterna som ett intyg om någon efterfrågar.

Även vissa myndigheter kommer framöver att kunna ta del av uppgifterna som redovisas till Skatteverket. Det är bland annat för att förbättra effektiviteten och kontrollmöjligheterna för de som handlägger ärenden om utbetalningar.

källa

Det är ingen skillnad på lön och produkter.

Influencers behöver betala skatt oavsett om de har en fast lön, en rörlig lön, produkter eller provision (en procentuell ersättning på din försäljning som du utför åt din samarbetspartner).

Om du betalar ut ersättning på grund av anställning för arbete utfört i Sverige till personer som bor utomlands ska du göra avdrag för särskild inkomstskatt. Skatten är 25 procent. Det gäller inte för de anställda som från sitt hemland har intyg på att de är gränsgångare. Gränsgångare betalar själv sin skatt.

källa

Nej. Vi är väldigt måna om våra influencers och det är viktigt att vi som tjänst kan både hjälpa er företag och influencer.

Eftersom vi på Boostified är måna om våra medlemmar så har vi tagit initiativet och hittat en lösning för att faktiskt även betala ut preliminärskatten till våra medlemmar. Du som medlem behöver inte göra något, allt fixar vi via appen när man ansöker om att delta i en kampanj.

Du ska inte behöva bekymra dig om varken sociala avgifter eller restskatt vid årets slut. I praktiken innebär det att du får en tillfällig anställning hos oss den dagen då du postar ditt inlägg.

Hur går det till i praktiken?

Exempel:

 1. Du hämtar upp eller ansöker om att få hem en produkt och godkänner vårt anställningsavtal (Ett svenskt företag ska betala arbetsgivaravgifter för produkter eller tjänster som företaget skickar till en “influerare” som inte är godkänd för F-skatt. Detta är dock bara aktuellt om det sammanlagda marknadsvärdet tillsammans med andra ersättningar till influeraren uppgår till minst 1 000 kronor under ett kalenderår). Dvs att du får en tillfällig anställning hos oss den dagen då du postar ditt inlägg.
 2. Du har nu fått en produkt av oss till ett värde av 300kr och utfört ditt arbete. Vanligtvis är vi skyldiga att enbart betala sociala avgifter och du som uppdragstagare ska själv deklarera och betala din skatt genom att fylla in en T2 blanket vid din årsdeklaration, Läs mer här. Vi på Boostified har valt att gå steget längre och även betala din skatt, se nästa steg.
 3. 300kr (förmånen) + 129kr (kontant ersättning från Boostified).
  Varför 129kr?
  Kontantinsatsen är baserad på förmånens värde för att täcka skatten till 100% för både kontantinsatsen och förmånen.
 4. Du har nu fått lönespecifikation från Boostified på Kivra. Där kan du se uträkningen och hur mycket som betalas in till skatteverket.

OBS, viktigt att tänka på! Vi kan inte hantera, kontrollera eller se samarbeten utanför vår plattform. Dvs om du väljer att jobba med företag utanför vår plattform så kan vi ej veta hur de hanterar din beskattning. Vår rekommendation är att du tydligt frågar företag om hur de hanterar ert samarbete och att de följer skatteverkets nya riktlinjer.

Om du är medlem i Boostifieds nätverk, svar Nej. Vi på Boostified anställer alla våra medlemmar och betalar skatter och avgifter till dig.

För dig som jobbar utanför Boostifieds nätverk: Grundregeln är att du ska betala skatt om du behåller en produkt oavsett om du gör reklam för den eller inte. Det du behöver betala skatt för är priset som du själv hade betalat om du köpt produkten – det kan vara alltifrån produkter för små summor till märkesjeans och mobiltelefoner.

Du behöver också betala skatt för produkter som du har fått men som du ger bort eller lottar ut till dina följare, värdet spelar ingen roll.

Du behöver inte skatta för en produkt som du returnerar eller inte ens hämtar ut.

Ja. En produkt eller tjänst som du får av en uppdragsgivare eller ett företag för att du är influerare är inte en gåva. Det är en ersättning för arbete och den ersättningen ska du betala skatt på även om du inte marknadsför produkten eller tjänsten – det räcker med att du har tagit emot produkten och behållit den, och givarens förhoppning om att du ska göra reklam för innehållet.

Se källa 

Om du jobbar utanför Boostifieds nätverk, svar Ja.

Försäljning av varor via en egen webbplats eller blogg skiljer sig inte från försäljning av varor på andra sätt.

”Om exempelvis ett klädföretag regelbundet skickar kläder till dig i rätt storlek och förväntar sig att du ska skriva om dem i bloggen skulle det kunna innebära att det ses som en ersättning du fått för utfört arbete. Du utför ett arbete åt företaget när du skriver och gör reklam för dem i bloggen och som ersättning för ditt arbete får du kläder eller andra produkter från företaget.

Intäkten är i det här fallet produktens marknadsvärde, det vill säga det pris du skulle fått betala om du köpt den i en butik. Om intäkten ska redovisas som näringsverksamhet eller tjänsteinkomst beror på hur bloggverksamheten drivs.”– Läs mer här.

Om du jobbar utanför Boostifieds nätverk, svar Ja.

Försäljning av varor via en egen webbplats eller blogg skiljer sig inte från försäljning av varor på andra sätt.

”Om exempelvis ett klädföretag regelbundet skickar kläder till dig i rätt storlek och förväntar sig att du ska skriva om dem i bloggen skulle det kunna innebära att det ses som en ersättning du fått för utfört arbete. Du utför ett arbete åt företaget när du skriver och gör reklam för dem i bloggen och som ersättning för ditt arbete får du kläder eller andra produkter från företaget.

Intäkten är i det här fallet produktens marknadsvärde, det vill säga det pris du skulle fått betala om du köpt den i en butik. Om intäkten ska redovisas som näringsverksamhet eller tjänsteinkomst beror på hur bloggverksamheten drivs.”– Läs mer här.

our friends

Låt lokala konsumenter rekommendera till sina vänner i utbyte av gratisprodukter – Ett marknadsföringsverktyg för retail butiker och varumärken.

Håll dig uppdaterad