# nyheter
Våga vara kreativa- 3 riktlinjer

I dagens samhälle där allt blir mer och mer digitalt, associerar de flesta av oss influenser marketing främst med konsumentmarknadsföring, vilket syftar främst till Business to Consumer (B2C). Däremot kan influencer marketing ändå fungera som ett inflytelserikt verktyg för Business to Business (B2B) och blir alltmer populärt i sammanhang med uppdrag om att nå önskade målgrupper och får ett större intresse och spridning generellt. Likväl har omständigheterna för Covid-19 resulterat i andra oförutsägbara händelser som utmanat många sektorer och bland de, även strategierna bakom B2B-försäljning och hur vi ska hantera det genom denna kris. Vi vill hjälpa till med tre enkla riktlinjer för hur man kan tänka i tider som dessa.

Ut med det gamla & In med det nya

På grund av omständigheterna av Covid-19 måste vi alla justera våra tankesätt och inte bara justera utan också ändra. Vi står inför utmaningar som kräver att vi tänker bredare och mer kreativt än tidigare vilket leder oss in på vårt första tips. Andra tider kräver andra tankesätt. Ingen av oss vet hur länge denna kris kommer att pågå. Vi rekommenderar att det är bättre att försöka acceptera situationen, anpassa sig till den och ompröva de strategier du redan har för att förbättra, utveckla och göra dem mer effektiva för den specifika situationen.

Team Spirit

Detta är viktigare nu än någonsin. En viktig faktor för att hålla lagandan uppe i tider som dessa är att prioritera kommunikationen. Utnyttja möjligheten att arbeta online. Börja dagen tillsammans och avsluta dagen tillsammans, det är fortfarande viktigt att få den dagliga kontakten med dina kollegor. Diskutera vad du tycker är utmanande i denna situation och ta fram lösningar tillsammans som ett team. På det sättet kommer du att förbättra din laganda och samtidigt förbättra dina affärsstrategier.

Go Digital

Det cirkulerar många tips på internet just nu om hur man kan fortsätta vara produktiv och effektiv under säljmöten online. Det viktigaste att komma ihåg är att göra detta till en möjlighet snarare än ett hinder. Det finns även många positiva resultat från att ha möten online snarare än fysiskt. Det kan till exempel tillåta dig att vara mer effektiv och kanske har du tid till fler möten än du normalt skulle ha på en dag. Du kanske dessutom tänker på nya sätt och möjligheter för nya stakeholders eller samarbeten som var utom räckhåll innan detta hände.

Det är sannerligen säkert att påstå att vi alla kämpar just nu. Men det är också säkert att säga att de företag som vågar utmana sig själva, de företag som vågar stå ut och prova nya kreativa lösningar, det är de företag som kommer att gå långt och hantera denna kris på ett framgångsrikt sätt.
Så låt oss göra det tillsammans! 🤩